Slideshow tekst

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Offerte aanvragen Diensten

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

VERTALINGEN B+M vertaalbureau

Vertalingen

Vertalingen

B+M levert zowel beëdigde als niet beëdigde vertalingen. We leveren in diverse taalcombinaties. Voornamelijk Europees. Andere op aanvraag.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde vakvertalers die de doeltaal als moedertaal hebben (native speakers). Wij werken hierin internationaal samen met zeer ervaren collega’s.

Onze kennis en ervaring door de jaren heen, maakt dat wij breed georiënteerd zijn. Van technische handleidingen tot commerciële teksten, van juridische documenten tot documentatie komen regelmatig op ons ‘bord’. Kijkt u voor de vakgebieden eens bij [ vakgebieden ].

Wij streven naar perfectie, om de leesbaarheid te vergroten.

Onze missie is als volgt: “als taaldeskundigen zien wij het als onze plicht om in de eerste plaats uw boodschap helder over te brengen in andere talen, rekening houdend met plaatselijke gebruiken. Desnoods adviseren wij u graag vrijblijvend over uw schriftelijke contacten en uitingen in binnen- en buitenland, om u te helpen uw communicatie te optimaliseren.”

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

Tips & Tools

Tips & Tools

Een goede vertaling komt pas tot stand wanneer opdrachtgever en vertaler goed met elkaar communiceren. Een korte briefing bij commerciële vertalingen stellen we daarom zeer op prijs. Naar welk land gaat uw vertaling? Is het document bedoeld voor intern gebruik of wordt het gedrukt? Wat is de doelgroep? Er zijn zo diverse vragen die u zichzelf zou moeten stellen om een adequate vertaling te verkrijgen. B+M doet er alles aan om uw zakelijk contact te doen slagen. Wij gebruiken professionele naslagwerken en software. Het ontbreekt ons dus niet direct aan de juiste termen. Toch hanteren al te vaak opdrachtgevers een bepaald jargon, dat wij graag toepassen. Wij vragen u daarom altijd om referentieteksten en eventueel bestaande terminologielijsten. Uw jargon voeren wij in onze software, zodat wij in vervolgopdrachten altijd de juiste termen kunnen gebruiken. Wij proberen ook systematisch om vaste vertalers per klant in te zetten, mits de leveringstermijn het toelaat.

Misverstand 1 - Denkt u vooral niet te snel dat iemand die de taal aardig spreekt, ook automatisch in staat is om te vertalen. Wij zien wel eens gebeuren dat secretaresses geacht worden de brochures van bedrijven te vertalen… Maar anders dan het zakelijke e-mailverkeer vergt het vertalen van rapporten en brochures nogal wat specifieke kennis. U mag altijd de proef op de som nemen en ons een proefvertaling toezenden voor controle. De kosten zijn evenwel gelijk aan vertaalkosten. Een vertaler kan voorkomen dat uw imago schade oploopt!

Andersom zien wij ook graag dat uw agent in het buitenland onze vertalingen naleest en desnoods aanpast aan uw terminologiegebruik. Met deze feedback zullen wij de volgende keer nog beter in staat zijn om u van dienst te zijn

Misverstand 2 – Denken dat een vertaler een copywriter is. Soms wel, maar in principe niet! Hier is ook een rol voor uw agent in het buitenland weggelegd : hij kent zijn markt, z’n doelgroep en concurrenten beter dan wie dan ook en hij weet welke bewoordingen de voorkeur hebben – en welke juist liever gemeden dienen te worden. Hij kan de vertaling volgens deze overwegingen aanpassen.

Misverstand 3 – Leuk in het Nederlands is leuk in een andere taal. De vertaler weet welke uitdrukking wel of niet passend is en kan worden overgenomen.

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

Tarieven

Tarieven

Wij hanteren redelijke tarieven. Echter de woordprijzen verschillen per taalcombinatie en per opdracht. Hierbij speelt vooral de materie in de tekst een rol: een ervaren algemeen vertaler kan zeer veel vertalen tegen het staandaard tarief. Maar soms, net als in de medische wereld, moet je naar de specialist: juridische teksten, maar ook medische teksten voor medici of ingewikkelde technische teksten moeten door gepecialiseerde vertalers worden vertaald. De prijs is dan hoger.

ONZE MEERWAARDE VOOR U is ook dat wij DE JUISTE VERTALER WETEN TE KIEZEN !

Bij het maken van offertes rekenen wij met het geschatte aantal woorden in de doeltaal. Dit is de taal waarin wij de tekst zullen leveren. Dit woordentotaal kan soms tot 30 % naar boven afwijken van de brontaal. Wij rekenen uit voorzorg in onze offertes een maximum prijs. Als het werkelijke aantal woorden lager uitvalt, betaalt u uiteraard minder. Wij factureren het totaal dat het tekstverwerkingsprogramma aangeeft.

Beëdigde vertalingen
Deze vertalingen worden met name verlangd voor officieel gebruik bij rechtszaken en in het juridische/administratieve verkeer. Beëdigde vertalingen onderscheiden zich niet in kwaliteit van andere vertalingen, maar zij zijn voorzien van een certificaat waarbij de vertaler bevestigt de inhoud naar waarheid te hebben vertaald. Hij heeft hiervoor een eed afgelegd bij de rechtbank. Een beëdigde vertaling is door de te verrichten handelingen iets duurder dan een ‘gewone’ vertaling.

Meertalige projecten?
Wij zijn u graag van dienst. Samen met onze collega’s zorgen we voor heldere vertalingen die afgestemd zijn op de doelgroep. De projectcoördinator zorgt ervoor dat bij onduidelijkheden in brontekst, alle vertalers dezelfde interpretatie aanhouden in de diverse doeltalen. Waar u wenst, houden we rekening met de opmaak, c.q. beschikbare ruimte voor de tekst. Levering van alle taalopdrachten in overleg. Wijze van leveren: per e-mail, fax, post of koerier.

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

Offerte

Offerte

Wij leveren u graag per omgaande een vrijblijvende offerte. Mailt u daarom uw aanvraag naar info@bnm.nl onder vermelding van uw adresgegevens en telefoonnummer, of vul het formulier in op onze offerte pagina Wij nemen z.s.m. contact met u op!

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

Onze werkwijze

Onze werkwijze

B+M levert uitsluitend kwaliteit en handelt graag met alle flexibiliteit die mogelijk is.

Kwaliteit:
Een tekst wordt uitsluitend vertaald door een native vertaler die ervaren is in het desbetreffende vakgebied. De vertaling wordt begeleid en gecontroleerd door een "checker" (corrector). Deze checker neemt ook contact op met de opdrachtgever als er onduidelijkheden zijn in de brontekst. Het komt voor dat door zijn oplettendheid ook de brontekst een stuk duidelijker wordt.

Flexibiliteit:
B+M houdt graag rekening met uw deadlines. Vertalers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en werken vaak ’s avonds en soms ook in weekenden. Vandaar dat een opdracht die op vrijdagmiddag wordt aangevraagd desnoods soms al op maandagochtend in uw postvak kan liggen – maar een goede planning verdient natuurlijk de voorkeur. Onze capaciteiten zijn weliswaar rekbaar, maar alles geschiedt in overleg. Vertaalopdrachten waarbij harde deadlines worden aangegeven, hebben we echter graag zo vroeg mogelijk in ons bezit. Vervolgens bepalen we of en in hoeverre we in dat tijdspad een kwalitatieve tekst kunnen leveren.

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau

Vakgebieden

Vakgebieden

In de volgende vakgebieden werken we regelmatig:

 • Automatisering
 • Bedrijfswetenschappen
 • Economie
 • Elektronica
 • Gastronomie
 • Geneeskunde algemeen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Kunst en nijverheid
 • Landbouw en visserij
 • Logistiek en Transport
 • Luchtvaart
 • Marketing & promotie
 • Massamedia
 • Mechanische industrie
 • Metaalbewerking
 • Milieutechnologie
 • Octrooien
 • Public relations
 • Recht en wetgeving
 • Ruimtelijke ordening
 • Toerisme -Verpakkingen
 • Voedseltechnologie
 • Zuivel- en frisdrankindustrie
B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau
Offerte aanvragen